Magyar JKA Karate Szövetség

Magyar JKA Karate Szövetség

Tagsági tájékoztató - közgyűlés anyagok
2021.04.05 11:21
Ruip Zsófia
Tisztelt Klubvezetők!
Tisztelt Mesterek!
 
Az április 7-én megtartásra kerülő közgyűléssel kacsolatban tájékoztatnánk titeket néhány dologról.
 
A korábban kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően a közgyűlés megtartásra kerül. Annak ellenére, hogy a tisztújítással kapcsolatban érdemben nem tudunk foglalkozni, a 11-es napirendi pont is megtárgyalásra kerül, melynél dönteni kell a tisztújítás eredménytelenségéről.
 
Tájékoztatunk titeket, hogy a döntés után a következő rendelkezés lép életbe:
 
A  veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés alapján:
 
"Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára az 5. § alkalmazása esetén a jogi személy ügyvezetése is jogosult."
 
Összefoglalva: A jelenleg Ügyvivő testületként működő 3 fő, a közgyűlés ezen pontjával kapcsolatos döntés után teljes jogkörrel, mint Elnökség kell, hogy ellássa feladatát 2021. augusztus 23-ig. Természetesen ez alatt az idő alatt rendkívüli közgyűlés összehívására is van lehetőség.
 
A napirendi pontokhoz tartozó anyagok (beszámolók, fb jelentés, mérleg, közhasznúsági jelentés, költségvetés tervezet, eseménynaptár), jelen levelünkhöz mellékelve mindenki részére kiküldésre kerül.
 
Ismételten kiküldésre kerülnek a 12-es napirendi pontként tárgyalandó alapszabály módosítások.
A tegnapi napon Siliga Péter a korábban benyújtott (mandátumokkal kapcsolatos) alapszabály módosító javaslatát visszavonta, és új alapszabály módosító javaslatot nyújtott be. Kérjük, hogy korábbi javaslatát hagyjátok figyelmen kívül.
 
Mivel a közgyűlésünk nyílt, így a Zoom felületre a belépési kód az alábbi:
 
  JKA Hungary is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: MJKAKSz Éves rendes közgyűlés
Time: Apr 7, 2021 04:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88642111230?pwd=ckFBTmhjVjU5d3llbm40c3FtSHhYZz09

Meeting ID: 886 4211 1230
Passcode: 460484  
 
A kódot, illetve a közgyűlési anyagokat a honlapunkra is feltesszük, így azokat ott is megtalálhatjátok majd.
 
A szövetségi kapitányi tisztséggel kapcsolatos pályázat április 8-án kiküldésre kerül, függetlenül attól, hogy az alapszabály módosítások függvényében a szövetségi kapitány tagja marad-e vagy nem a mindenkori Elnökségnek.  A jelenleg kialakult helyzet miatt bekövetkezett határidő túllépés miatt kérjük a Tisztelt Tagság megértést.
A Szövetségi kapitányi pályázat benyújtásának határideje 2021. április 23. péntek, részletek a kiírásban lesznek.
 
Végezetül szeretnénk Kellemes húsvéti ünnepeket kívánni a teljes tagságnak!
 
Tisztelettel:
 
Magyar JKA Karate Szövetség Elnöksége